Strona główna | Sektory | Energetyczny

Doświadczenie w Sektorze Energetycznym w Polsce

Stając przed wyzwaniami związanymi z ograniczeniem energetycznej zależności od wydobycia węgla, Polska musi utrzymać swoją konkurencyjność na rynkach międzynarodowych. Konieczne jest zwiększenie energooszczędności, wdrożenie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Wobec nowej polityki energetycznej UE (tzw. pakiet 3x20%), koniecznych będzie wiele zmian. Specjaliści PM Group oferują szereg rozwiązań tradycyjnych, jak również zgodnych z założeniami polityki energooszczędności dla wielu sektorów.

PM Group zrealizował wiele projektów dla sektora energetycznego na całym świecie. Przedsięwzięcia obejmowały zarządzanie budową terminali gazowych i zakładów przetwarzania gazów, zakładów przetwarzania i uzdatniania odpadów, przeglądy elektrowni i zakładów przesyłu energii oraz analizy emisji termicznych.
Łącząc doświadczenie, które zdobyliśmy w projektach zagranicą, z naszą znajomością rynku polskiego, oferujemy usługi doradcze, projekty budowlane oraz zarządzanie realizacją inwestycji dla sektorów: energetycznego, instalacji kogeneratoracyjnych, ekotechnologii (zakłady przetwarzania biomasy, biogazów, farmy wiatrowe, zakłady beztlenowej fermentacji przetwarzania ropy naftowej i gazu oraz odpadów).

Niedawne wydarzenia na światowym rynku energetycznym, takie jak katastrofa w Fukushimie, zmienny popyt oraz inne problemy branży energetycznej, zwiększają zainteresowanie elektrowniami CCGT (pracującymi w układzie skojarzonym). Perspektywa wykorzystania potencjału polskich złóż gazu łupkowego otwiera drzwi dla wielu nowych rozwiązań w polskim sektorze energetycznym.

Opierając się na swoim bogatym doświadczeniu i kompetencjach potwierdzonych w realizacji licznych wielobranżowych projektów, PM Group oferuje Państwu sprawdzone w praktyce i opłacalne rozwiązania. Możemy pełnić funkcję inżyniera kontraktu, konsultanta lub świadczyć pełen zakres usług projektowych i usługi zarządzania realizacją inwestycji.  Od koncepcji, poprzez studia wykonalności, po projekt wykonawczy - nasze analizy energetyczne obejmują wszystkie procesy, wyposażenie i parametry techniczne. Naszymi atutami są również: doświadczenie i wiedza dotyczące procedur przetargowych obowiązujacych w polskim sektorze publicznym.